For events call number 0784.123.450 / 0784.123.442 / 0772.029.885 orRequest an offer

Organizarea unei Nunti

Când se fac nun?i în 2023

Posted in: F?r? categorie

Planificarea nun?ii este un moment emo?ionant în via?a fiec?rui cuplu ?i poate deveni un prilej de apropiere ?i familiaritate între cei doi îndr?gosti?i. Totul porne?te de la stabilirea datei ?i loca?iei în care va avea loc fericitul eveniment.

Când v? alege?i data pentru nunt?, este bine s? studia?i care sunt perioadele cele mai solicitate, pentru care rezerv?rile se fac ?i cu doi ani înainte, precum ?i care sunt perioadele de post, în care nu se oficializeaz? cununii religioase.

Conform Bisericii Ortodoxe, nu se fac nun?i în zilele de post de peste an cu dat? fix? ?i în zilele de post cu dat? mutabil?, cum este Postul Pa?telui.

V? ajut?m s? stabili?i data pentru nunt? în anul 2023 folosind calendarul din acest link:  Calendar 2023.

Este de asemenea important s? verifica?i ?i calendarul evenimentelor din familie ?i din cercul de prieteni, pentru a v? putea bucura de acest moment special al?turi de to?i cei dragi.

Alegerea datei este primul pas important în organizarea nun?ii ?i, în func?ie de anotimp, va dicta tematica ?i decora?iunile pentru eveniment.

De aceea, v? asigura?i lini?tea alegând o loca?ie care v? asigur? un singur contact de organizare pentru nunt?, care v? este al?turi începând de la alegerea datei ?i stabilirea primelor detalii, pân? la meniul de nunt? ?i orice alte detalii de organizare nunt?.

V? detaliem mai jos ?i zilele în care nu se fac nun?i în 2023:
– în toate zilele de post ?i posturile de peste an
– în zilele Praznicelor Împ?r?te?ti ?i în ajunul acestora
– 1 ?i 2 februarie (Întâmpinarea Domnului);
– 24 mai – 25 mai (În?l?area Domnului)
– 3 iunie – 5 iunie (Rusaliile)
– 15 august (Adormirea Maicii Domnului)
– 29 august (T?ierea Capului Sfantului Ioan Botez?torul)
– 13 ?i 14 septembrie (În?l?area Sfintei Cruci)
– de luni dup? L?satul secului de carne pentru Postul Sfintelor Pa?ti pân? la Duminica Tomei (20 februarie ? 23 aprilie);
– în perioada postului Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel (12 iunie ? 28 iunie);
– în postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie ? 14 august);
– în postul Na?terii Domnului (15 noiembrie ? 24 decembrie);
– în perioada de la Cr?ciun pân? la Boboteaz? (25 decembrie ? 6 ianuarie)

en_USEN