For events call number 0784.123.450 / 0784.123.442 / 0772.029.885 orRequest an offer

About Us

 

Situat în inima Capitalei, cu valoare de monument istoric de arhitectur?, cu un trecut tumultuos, reprezentând o m?rturie vie a tradi?iei ?i a culturii române?ti, Palatul Ghica Tei v? ofer? posibilitatea de a c?l?tori în timp ?i de a sim?i emo?iile petrecerilor unei epoci de mult apuse.

Cu o istorie de aproape 200 de ani, Palatul Ghica Tei reprezint? dorin?a împlinit? a Voevodului Grigore IV Ghika, Domn al ??rii Române?ti care, cu limb? de moarte, a l?sat ?Legatul M?riei Sale întru pomenire Grigore Ghika Voevod pentru Mo?ia Colentina din anul 1833?, redactat în limba greac?, prin care impunea genera?iilor urm?toare s? conserve acest l?ca? pentru ?pl?cerea nevinovat? ?i petrecerea pl?cut? a poporului?.

Cu povara genera?iilor trecute, ne-am asumat vorbele voievodului. Mo?tenirea a fost dus? mai departe, fiind creat in acest scop A?ez?mântul Ghika Voevod în care petrecerile au fost pl?cute, iar palatul a r?sunat din nou cu râsetele invita?ilor.

en_USEN