For events call number 0784.123.450 / 0784.123.442 / 0772.029.885 orRequest an offer

About Us

 

Situat  inima Capitalei, cu valoare de monument istoric de arhitectur?, cu un trecut tumultuos, reprezentd o m?rturie vie a tradi?iei ?i a culturii rome?ti, Palatul Ghica Tei v? ofer? posibilitatea de a c?l?tori  timp ?i de a sim?i emo?iile petrecerilor unei epoci de mult apuse.

Cu o istorie de aproape 200 de ani, Palatul Ghica Tei reprezint? dorin?a plinit? a Voevodului Grigore IV Ghika, Domn al ??rii Rome?ti care, cu limb? de moarte, a l?sat ?Legatul M?riei Sale tru pomenire Grigore Ghika Voevod pentru Mo?ia Colentina din anul 1833?, redactat  limba greac?, prin care impunea genera?iilor urm?toare s? conserve acest l?ca? pentru ?pl?cerea nevinovat? ?i petrecerea pl?cut? a poporului?.

Cu povara genera?iilor trecute, ne-am asumat vorbele voievodului. Mo?tenirea a fost dus? mai departe, fiind creat in acest scop A?ez?mtul Ghika Voevod  care petrecerile au fost pl?cute, iar palatul a r?sunat din nou cu retele invita?ilor.